Reklama
NAVŠTÍVENÁ VINAŘSTVÍ
VYPITÁ VÍNA
všechna vinařstvípřihlásit/registrovat
X
O WineBooku
WineBook je katalog vypitého vína.

WineBook je katalog navštívených vinařství.

WineBook je komunitní síť milovníků vína.

WineBook je prostor pro sdílení zážítků s vínem.

WineBook je místo pro vlastní evidenci navštívených vinařství a vypitého vína.

WineBook je určen pro všechny, kteří mají rádi víno.

Pojďte sdílet své zážitky s vínem.
Připojte se k WineBooku.


Právě probíhá beta test WineBooku.
Případné chyby či nápady, co ve WineBooku není a mohlo by být pošlete prosím e-mailem na adresu winebook@pravdivavina.cz.

Děkujeme za používání WineBooku.

X
Podmínky používání

Zaregistrováním na WineBooku souhlasíte s následujícími Uživatelskými podmínkami:

Úvod

 1. WineBook je označení pro web winebook.pravdivavina.cz nebo wwww.pravdivavina.cz/winebook.
 2. Autor, provozovatel a vlastník WineBooku je Jiří Holec, Plinkoutská 380, 78386 Dlouhá Loučka, IČO: 75262444
 3. Obsahem se míní všechna data, vložená uživateli na WineBook.

Ochrana osobních údajů

 1. Registrací na WineBooku vyslovujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů a užitím pro účely správy serveru Bandzone. Zavazujeme se využívat tyto osobní údaje výlučně k uvedenému účelu a zaručujeme jejich ochranu před zpřístupněním třetím osobám. V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje zveřejníte na WineBooku, dáváte souhlas k jejich zpřístupnění celosvětově na internetu.
 2. Vaše osobní údaje budou vedeny v databázi registrovaných uživatelů po dobu, kdy bude trvat Vaše registrace. Máte právo kdykoli registraci zrušit zaslaním požadaku na zrušení e-mailem na adresu winebook@pravdivavina.cz.

Zásady užívání

 1. Na Winwbook nebudete umísťovat žádný obsah, který směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob.
 2. Vámi umísťovaný obsah nebude propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity.
 3. Vámi umísťovaný obsah bude respektovat soukromí jiných osob.
 4. Nebudete slovně ani jinak obtěžovat jiné uživatele.
 5. Nebudete používat profily jiných uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem nejste Vy.
 6. Nebudete činit nic, co by mohlo ohrozit provoz webu WineBook, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo připravené v administraci profilu, jsou zakázané.
 7. Nalezené chyby v systému nahlásíte provozovateli a nebudete je zneužívat.

Porušení uživatelských podmínek

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv Váš obsah, pokud se domnívá, že odporuje těmto Uživatelským podmínkám.
 2. Pokud se domníváte, že jsou jakkoliv porušena Vaše práva, napište nám na email winebook@pravdivavina.cz
 3. Pokud byste opakovaně porušovali Uživatelské podmínky, vyhrazujeme si právo na zrušení Vášeho profilu a zablokovaní přístupu k WineBooku.

Odpovědnost provozovatele za obsah

 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál WineBook, za jeho užití a nakládání s ním.

Změny Uživatelských podmínek

 1. Tyto Uživatelské podmínky mohou být kdykoli změněny.
 2. Aktuální verze Uživatelských podmínek je volně umístěná na WineBooku. Každý uživatel je sám odpovědný za sledování změn Uživatelských podmínek, aniž bychom byli povinni ho na změny zvlášť upozorňovat.
 3. Vyslovujete svůj souhlas s tím, respektovat Uživatelské podmínky v jejich aktuálním znění. Pokud jednáte jako zástupce dalších osob, vyslovujete svůj souhlas i za tyto osoby, které se zavazují Uživatelské podmínky respektovat.
O STRÁNKÁCH O NÁS
RSS 2.0
© Copyright: Jiří Holec